"Kezdetben van a kapcsolat" jellemzők

Az ember természete szerint nyitott, dialogikus lény. Ebből fakadóan az igazi párbeszéd ember és ember, Isten és ember, embercsoportok, vallások és kultúrák, szövegek és olvasók között nem maradhat pusztán a szavak szintjén, nem lehet pusztán az aktuális probléma kezelésének az eszköze: szükséges, hogy létbeli, életadó kommunikáció legyen. Globalizálódó világunk számtalan problémájának megoldása múlhat azon, hogy képesek leszünk-e a másikra mint önmagunk másik-jára, önmagunk kiteljesítőjére tekinteni. Amennyiben identitásunkat kapcsolataink alapozzák meg, érdemes elgondolkodnunk azon, kihez, mihez, milyen módon kapcsolódunk, és vajon miféle egység és miféle különbözőség a feltétele, illetve eredménye a dialógusainknak. E kérdések köré szerveződött a Párbeszéd Házában 2012 szeptemberében megrendezett konferencia, mely e kötet alapjául szolgált. Noha a közreadott írások különböző diszciplináris háttérrel közelítenek a dialógus témaköréhez, a figyelmes olvasó számára remélhetőleg kialakul egy egységes kép a témáról, és megtapasztalja, amit a kötet egyik szerzője így fogalmazott meg: a kör kerületén vagyunk, és sugárirányban haladunk az igazság felé. Pont azáltal kerülünk egymáshoz is közelebb, hogy saját utunkon előrébb tartunk.