Ki kicsoda a görög mitológiában? jellemzők

A játék száz, 1-100-ig számozott kártyalapból áll. Minden lap egyik oldalán a görög mitológia egy ismert alakja szerepel egy festészeti alkotáson, valamint egy róla szóló, őt idéző irodalmi részlet (nevének kihagyásával). A másik oldalon a hőshöz kapcsolódó események, tettek olvashatók, illetve néhány adatszerű közlés (származás, rokonság, megjelenítés, jeltárgyak, állandó jelzők; nyelvi kultúrtörténeti vonatkozások).
A megoldófüzet tartalmazza a keresett alak görög és latin nevét; az idézet szerzőjét, a mű címét, keletkezési idejét, az idézetből kihagyott nevet; a festő nevét, a kép címét, keletkezési idejét; a nevek kiejtését.