KIADÓI ÉS NYOMDÁSZJELVÉNYEK MAGYARORSZÁGON 1801-1900 jellemzők

Jelen kötet előzménye a kezdetektől 1800-ig közölte a Magyarország területén használt nyomdai és kiadói jelvényeket. Jelen katalógusba az 1801-1900 közötti időszakban a mindenkori Magyarország területén használt jelvények kerültek be, a nyomdászok és kiadók betűrendi sorrendjében.