Kígyóbőrben jellemzők

"Egy leány üzent nekem, aki érettebb a koránál. A sokféle kultúrából, melyeket génjeiben hordoz, karmája terheivel, szépségeivel, és súlyával együtt felizzott benne az emlékezés énrám.
Örülök, megélem nehézségeit és osztom minden igaz szépségben, amit csinál.
Köszöntöm örök útitársként az időtlenségben." (Szepes Mária)
"Valamennyiünk érzése, gondolata, cselekedete kirezeg a térbe, burokként vonva be a Földet. A művészetnek sokkal nagyobb a szerepe, mint azt hinnénk. Ez a művész-leány olyan, mint egy csatorna. Mint egy esőcsatorna, mely elvezeti a Világlélek fölgyülemlett könnyeit.
Tisztán teszi ezt, önnön természetéből fakadva, mégis hálával tartozunk neki.
Köszönlek Vivien!" (Soma Mamagésa)
"Egy különös nevű fiatal hölgy, különös sorokkal lepi meg olvasóit e különös versekben. Bár a csúnyáról, a torzról, a bűnről és az enyészetről szólnak e verssorok, különös, hogy versei mégsem lesujtóak, hanem felemelőek. Mi több: úgy tűnik, tehetségesek is." (Karinthy Márton)