KISEBBSÉG, POLITIKA, KISEBBSÉGPOLITIKA jellemzők

amp;quot;A kötet az újabb kutatások eredményeit felhasználva azonos kutatatási módszertan alapján vizsgálja meg különböző kisebbségek önkormányzatait. Az I., történeti szakasz lezárása után a szerzők a II. részben a rendszerváltás kisebbségi önkormányzatokat illető fejleményeit, az átalakuló kisebbségpolitikát és intézményrendszert mutatják be. Ebbe az eseménytörténeti folyamatba ágyazva vizsgálják meg, hogy a kisebbségi törvény és annak módosítása képes-e a gyakorlati megvalósulás szempontjából leképezni a magyarországi kisebbségi világot, hogyan működik a törvényben megkonstruált kisebbségi önkormányzati rendszer. A III. részben a kérdőíves kutatást és az interjúk eredményeit, valamint a terepmunka során szerzett tapasztalatokat összegzik.A Gondolat Kiadó és az MTA Szociológiai Kutatóintézetének közös kiadása amp;quot;