Kísérleti fizika I. jellemzők

E tankönyv elsősorban tudományegyetemeink fizika szakos tanárjelölt- és fizikushallgatóinak kíván tanulmányaikban segítséget nyújtani azáltal, hogy (a később kiadandó II. és III. kötettel együtt) a fizika fontosabb jelenségeinek, törvényeinek és legjelentősebb alkalmazásainak lényegében olyan terjedelmű és mélységű rendszeres ismertetését tartalmazza, amilyen az egyetemeken a bevezető jellegű "kísérleti fizika" alapkollégiumnak - a jelenlegi tanterv szerint négy féléves, heti 4 vagy 5 órás előadásnak - felel meg. A könyv fő célja, hogy az említett alapkollégiummal kapcsolatban jól használható tankönyvként szolgáljon, és a későbbi tanulmányok számára szilárd alapot biztosítson, emellett azonban alkalmas legyen a már működő tanárok, fizikusok és esetleg más szakemberek ismereteinek felelevenítésére, illetve elmélyítésére is. (Részlet az előszóból)