KLINIKAI FARMAKOLÓGIA - BIOSTATISZTIKA FOGALOMTÁRRAL jellemzők

500+ kifejezés ismertetése a klinikai farmakológia és határterületeinek tárgyköréből: általános klinikai farmakológia, klinikai kutatásmódszertan és -jog, Bizonyítékokon Alapuló Orvostudomány, farmakokinetika-farmakodinámia, farmakoökonómia, farmakogenetika, kronofarmakológia,valamint a hazai és nemzetközi gyógyszerkutatás-fejlesztés szempontjából jelentős szervezetek nevezéktana. A kislexikont 300+ tételes, részletes magyarázatokkal ellátott biostatisztikai fogalomtár teszi teljessé. A kötet különösen izgalmas és tanulságos része a klinikai farmakológia orvostörténeti előzményeit feldolgozó fejezet.A Klinikai farmakológiai kislexikon magyar és angol nyelvű kereshetősége, kiterjedt kereszthivatkozásai révén eligazodást kíván nyújtani a hazai és angolszász szakirodalomban,valamint vezérfonalat kínál a szakfordítói tevékenységhez. A kiadványt haszonnal forgathatják a gyakorló orvosok, klinikai gyógyszerészek, a klinikai kutatással foglalkozó különféle végzettségű munkatársak-orvosok, gyó