KÖNYVTÁRI PARTNERKAPCSOLATOK, KOMMUNIKÁCIÓS KÉRDÉSEK jellemzők

A könyvtári minőségmenedzsment-szemlélet elterjedése egyre sürgetőbb igény, hiszen a könyvtáraknak - mint korszerű információs központok -, egyre magasabb szintű feladatokat kell kielégíteniük. Hazánkban már az 1990-es években kezdtek elterjedni a könyvtári menedzsment-tréningek, majd a Könyvtári Intézet létrehozta a Minőségmenedzsment Műhelyt, lehetőséget teremtve a témával foglalkozók találkozásainak, az OKM pedig elindította a Könyvtári Minőségfejlesztés 21 programot, kiváló szakemberek közreműködésével. A minőségfejlesztési program keretén belül szorosabbá kellett tenni a partnerközpontúságot és a kommunikáció fejlesztését is. A szerző könyvében ezzel a témával foglalkozik, egyrészt az intézményen belüli partneri viszonyokat és kommunikációt vizsgálva, kiegészítve a belső szervezeti kultúra vizsgálatával, majd a külső partneri viszonyok, a külvilággal történő kommunikáció elméletével folytatja. A könyvtári marketinget, a külső partnerek elégedettségvizsgálatával, konkrét könyvtárak