Kormányzás / Tudás jellemzők

A könyv a "Mi a kormányzás?" kérdését középpontba állítva, a benne megjelenő "politikum" feltárására és értelmezésére vállalkozik. Sem az eszmetörténetnek, sem a kortárs politikatudományi irodalomnak nincs ugyanis egyértelmű válasza e kérdésre. A politika világában tapasztalható új jelenségek, a kormányzás természetéről vallott új felfogások pedig mintha azt is megkérdőjeleznék, hogy a kormányzás sajátosan politikai tevékenység.
A "politikum" visszanyerésére tesz tehát kísérletet e mű, egyfelől mint a kormányzásról szóló tudás, másfelől mint a kormányzáshoz szükséges tudás foglalata. Éppúgy olvasható tehát a politika világába bevezetést nyújtó (tan)könyvként, mint ahogy a politikai tevékenységhez szükséges "puskaként", a tapasztalatlan fejedelemnek címzett útmutatóként. Mindenekelőtt azonban olyan liberalizmusellenes vitairat, amely az eszméivel szembekerülő, totalitárius, pökhendi és gőgös liberalizmus ellen, a mérsékelt kormányzás védelmében íródott.