Környezetismeret - Élő és élettelen természet Munkafüzet 4. Osztály jellemzők

" Kedves tanítványom! Az idén az Élő és Élettelen Környezet alaposabb tanulmányozását a színes tankönyvön kívül ez a munkafüzet is szolgálja. A munkafüzet feladatai egyrészt segítenek abban, hogy az új anyag elsajátításához szükséges ismereteket felelevenítsd, s így a biztos tudás birtokában indulhass az új ismeretek megszerzésére. Ha az előző években tanultakra már nem emlékszel pontosan, vedd elő az Élő és Élettelen Környezetem munkatankönyveidet, és nézz utána a hiányosságoknak! A feladatok másik része az órai anyaghoz kapcsolódik. Ha figyelsz tanárod magyarázatára, alaposan tanulmányozod a tankönyv színes képeit, ábráit, felidézed eddigi tapasztalataidat, könnyen megoldod a feladatokat. Ha ez mégsem sikerülne, keresd meg a választ tankönyved szöveges részében! Az "Ezt tanultam!" rövid összefoglalója, rajzos vázlata annak, amit a tanórán elsajátítottál. Otthoni átolvasása segíti a tankönyvből való tanulásodat, megkönnyíti felkészülésedet a következő órára. Munkafüzeted tartalmaz olyan anyagrészeket amelyekkel esetleg a tanórán nem áll módodban részletesen foglalkozni. Ezek zömmel megfigyelések, vizsgálódások, gyakorlások. Ha van időd és kedved, ezeket a részeket önállóan is megoldhatod! Hogy a színes tankönyv mellett a munkafüzeted is szebb legyen, ábráit, rajzait kiszínezheted. A témakörök végén lévő "Tudáspróba" lehetőséget kínál arra, hogy saját magad értékeld tudásodat, és kellően felkészülj a témazáró feladatlap megírására. Reméljük, hogy a tankönyv és a munkafüzet együttes használata hozzásegít ahhoz, hogy az élő és élettelen környezet megismerése, tanulása örömöt jelentsen a számodra, és sikereid forrása legyen." (A szerző és a lektorok)