Környezetismeret munkatankönyv az általános iskolák 4. osztályosai számára jellemzők

A kötet az élőhelyek jellemző növény- és állatvilágának minél gazdagabb bemutatására törekszik.
A tankönyvhöz tartozik a 16 oldalas ikrafűzött Kirándulófüzet (DI-105201/KI).