Környezetismeret tanításához szemléltető taneszköz 1. osztály jellemzők

A gyakorlat bizonyította, hogy az applikációs képek az oktatás minden didaktikai fázisában hatékonyan használhatók. A képekkel történő manipuláció és mozgás közben a tanulók könnyebben sajátítják el a tananyagot és cselekvésbe ágyazott gondolkodásra készteti őket. A szemléltetőeszköz-csomag ábrái színesek, élethűek, tartalmuk jól segíti a lényeglátást.
Bármely 1. osztályos környezetismeret tankönyvvel, munkafüzettel együtt használhatók, könnyen kezelhetők. A 7-20. táblák ábrái kivághatók, ezért akár az új ismeretanyag tanításakor táblai szemléltetésre, akár gyakorlóórákon a tanulók egyéni, páros, csoportmunkában végzett tevékenységeinél alkalmazhatók.
Kövessük Zsófit és Petit, a sorozat bájos ikerpárját a csodálatos természetbe! Apró lépteik nyomán feltárulnak az erdők-mezők titkai, hétköznapjaink jelenségeinek rejtelmei. A színes feladatokkal átélhetik a felfedezés örömét, hogy olthatatlan kíváncsiságuk mindenre választ kapjon. Ne várakoztassuk Zsófit és Petit! Mutassuk be őket a tanulóknak, és kezdődhet a sikeres tanév!