Környezetjog jellemzők

A környezetvédelem jogi kérdéseinek - a proaktív szemléletére utalóan "Környezetjog" címen - rendszerbe foglalása, komplex szemléletű megközelítése a felsőoktatás számos területén, így a jogászképzésben is, illetve a gyakorlat sürgető igényeinek is megfelelve nélkülözhetetlen és időről időre újragondolást igényel. A kötet áttekintést ad a környezetjogi szabályozási területek alapvető intézményeiről, meghatározó eszközeiről, anélkül, hogy a számos változót tartalmazó részkérdésekben elmerülne.