Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 5. jellemzők

Kiadványunk immáron ötödik kötete annak a sorozatnak, mely Kosztolányi Dezső hírlapokban és folyóiratokban megjelent írásainak bibliográfiai adatait gyűjti egybe. Létrejöttének apropója a Kosztolányi kritikai kiadás munkálatainak megkezdése, s elsődleges célja a köteteken dolgozók segítése. Az egész sorozat koncepcióját is ennek fényében alakítottuk ki, ám az adott irodalomtörténeti korszakkal, illetve a Kosztolányi-filológiával foglalkozók érdeklődésére is számítunk. Mindezek fényében az egyes hírlapok és folyóiratok földolgozását olyan sorrendben végezzük, s adjuk közre, hogy azokat a periodikumokat vesszük előre, melyeknél Kosztolányi vagy hosszabb időn keresztül dolgozott, vagy ahol több írást publikált. Jelen kötet tehát azokat a romániai magyar (bánsági, erdélyi és partiumi) heti- és havilapok, vagyis a mai Románia területén kiadott magyar nyelvű sajtótermékek szemlézését kezdte meg, melyekről előzetes adatok alapján tudható volt: Kosztolányi publikált bennük.