Középkori költészet jellemzők

A Faludy György Tárlata című sorozat egy-egy nép vagy korszak költeményeiből nyújt válogatást Faludy fordításában - korabeli illusztrációkkal. A középkorvégi-újkoreleji Európa költészete - a reneszánsz költészete - a katalán, szicíliai, de elsősorban provanszál trubadúroktól nyert ihletet, nemcsak Dante és Petrarca személyében, de már előttük és utánuk is. A provanszál rövidségével, dallamosságával alighanem Európa legszebb, költészetre legalkalmasabb nyelve. A trubadúrok rendkívül bonyolult versformákra és rímképletekre szerzett költeményeiket várkastélyok udvarán, vagy zöld réteken adták elő ünneplő közönség előtt, és mindig lantjukkal kísérték.