KÖZÉPPONTBAN A PEDAGÓGUS jellemzők

A mai – bizonytalan – világban még nem alakul ki, vagy legalábbis nem gyökeresedik meg az új pedagógusi szerep és mintakép. Ám azt a hitet, hogy a pedagógia megtalálja reális helyét s jelentőségét, ma sem adhatja fel a „vérbeli” tanító és nevelő. Ez a kötet a régi és új pedagógiai értékekről, valamint pedagógusi kihívásokról szól. És persze a szükséges és kívánatos elköteleződésről, hitvallásról, pedagógiai „ars poétiká”-ról. A könyv érdeme, egy-úttal sajátossága, hogy a szűken vett pedagógiai szakmán túl a filozófia, a pszichológia, a szociológia és esztétika képviselője is kifejti gondolatát, javaslatát, amely megközelítések gazdagabbá s megalapozottabbá teszik a kérdéskör vizsgálatát.