KÖZSZOLGÁLATI LOGISZTIKA jellemzők

A kötet szerzői a „Közszolgálati logisztika” cím alatt az általános logisztikai alapismereteken túl leírták az egyes szakterületek — közigazgatás, rendvédelem, katasztrófavédelem és honvédelem — logisztikai támogatási rendszereinek működését. Az egyes fejezetek természetesen nem lehetnek azonosak, mivel a közszolgálat egyes területei között logisztikai vonatkozásban is számos különbséget fedezhetünk fel. Ebből következően a tankönyv szerzőinek célja nem az volt, hogy megalkossák a közszolgálati logisztikát. Első lépésként az egyes hivatásrendek elismert logisztikusai, gazdasági vezetői és tudományos kutatói azt a célt tűzték ki, hogy történjék meg a sajátos működés tanulható formában való feldolgozása.