KRIMINOLÓGIA jellemzők

A hazai kriminológiai oktatást ez a hiánypótló tankönyv új szempontokkal gazdagítja. Az összefoglaló, esettanulmányokat, statisztikai adatokat, kriminológiai különlegességeket, kislexikont és részletes bibliográfiát tartalmazó tankönyv bemutatja a kriminológia történetét és jelenét, meghatározó irányzatait, az egyes elméletek igazolásával kapcsolatos vizsgálatok eredményeit, kitér a mérési technikákra, ismerteti a bűnöző magatartását magyarázó elméleteket a pszichológiai és biológiai elméletektől a kulturális deviancia elméletein át a szubkultúrák kialakulásáig, valamint a társadalmi kontroll elméletéig. Figyelmet szentel a bűnözés alternatív magyarázatainak, meghatározza a bűncselekmény fogalmát, alkotóelemeit, a büntethetőséget, elemzi a bűncselekmények típusait. Külön fejezetben foglalkozik az összehasonlító kriminológiával. A tankönyv a jogászképzésen túl felhasználható a szociológus-, a szociálismunkás-, a pszichológus- és a rendvédelmi képzésben egyaránt.