Kristálylélegzet - Kántás Balázs Celan-átköltései jellemzők

Paul Celan Atemkristall című ciklusa 1965-ben jelent meg önálló kötetben. A huszonegy többnyire rövid, magába zárkózó, enigmatikus versszövegben én és te találkozik, folytat egymással párbeszédet, ám referenciájuk megfejtetlen és megfejthetetlen marad. Az olvasót e líra világvégi tájakra, a nyelvbe égetett pusztaságba vezeti - tragikus költészet ez, mely többek között a német nyelv második világháború általi beszennyeződésének tragédiáját is megénekli. E tragédia azonban csak németül érthető meg igazán. Ebből kifolyólag felmerülhet a kérdés: le lehet-e a verseket bármilyen más nyelvre fordítani? A válasz valamilyen szinten minden bizonnyal nem - más nyelven megszólaltatva a németül írt és nyelvbe zárt szövegek szükségszerűen mást mondanak el. Probléma-e azonban, ha valami a másik nyelv irodalmába lépve más hangon szólal meg? A jelen könyvecske olyan verseket tartalmaz, melyek kiindulópontjául németül papírra vetett szövegek szolgáltak - magyarul azonban már valami mássá váltak, mint átköltések, interpretációk. S hogy magyar nyelven mit képesek elmondani, annak megítélése csak és kizárólag az olvasóra vár. K. B.