KULCS A KOMPETENCIÁHOZ - MATEMATIKA 8. jellemzők

A munkafüzetek feladatai az Országos készség- és képességmérés, illetve az Országos kompetenciamérés tesztjeinek összeállítási szempontjait követik. Ennek során két alapvető dimenzió érvényesül:• egyrészt a tananyagban is szereplő tartalmi területek követik egymást,• másrészt a különféle (a mérésekben és a mindennapi fejlesztő munkában szerepet játszó) gondolkodási műveletek alkotnak rendszert. A feladattípusok arányai viszont a mérésekétől eltérőek, hiszen egy munkafüzet felhasználása sokkal szélesebb körű, mint egy felmérőé:• az egyszerű feleletválasztásos feladatok, igaz-hamis típusú feladatok, rövid választ igénylő nyílt végű feladatok mellett nagyobb teret kapnak a többlépéses, hosszabb kifejtést igénylő feladatok,• s a tesztekhez képest többletet jelentenek a „mit kérdeztünk?” típusú feladatok, melyek önálló, felfedező gondolkodásra ösztönözve nagyobb szabadságot, többféle utat biztosítanak a gondolkodási műveletek, a kreativitás fejlesztésében.