Kultúra és pszichológia jellemzők

A néhány évtizeddel ezelőtti helyzethez képest ma a pszichológia kénytelen tekintetbe venni, hogy a különböző kultúrák a globalizáció során egyre inkább függésbe kerülnek, és nem képesek egymástól függetlenül létezni. A jelenleg élő 6 milliárd ember több mint 85 százaléka nem nyugati etnikai és kulturális hagyományokkal rendelkezik. Ami tehát az egyedüli igazságként jelenik meg a nyugati pszichológiai tankönyvekben, nem tekinthető feltétlenül igaznak. Ez a válogatás igyekszik felölelni azokat a témaköröket, amelyekben a kultúra hatásának vizsgálata és a kulturális különbségek feltárása radikálisan átformálja pszichológiai gondolkodásunkat és emberképünket.