Kutatómunka a pszichológiában jellemzők

A kötet azoknak szól, akik átfogó tájékozódást szeretnének nyerni a pszichológiai kutatások alapvető metodológiai tájképéről és módszertanáról. A pszichológiai kutatások klasszikus metodikája a kísérletezéshez és a korrelációs jellegű kutatásokhoz kötődik. Ugyanakkor hosszú hagyománnyal rendelkezik a kvalitatív kutatásfilozófiai vonal is, amelyik a hermeneutikai megértést állította előtérbe. A módszertani pluralizmus jegyében a könyv a "bevett" módszertan mellett helyet ad a kvalitatív módszertan ismertetésének is a legfrissebb szakirodalom alapján. A tankönyv felépítése hármas tagolást követ: az első rész azt a tudományelméleti, tudományfilozófia hátteret tekinti át, amely a kutatási módszerek átgondolt alkalmazásához szükséges; a második rész foglalja magába a fő tartalmat: az alapvető módszerek áttekintését; a harmadik rész gyakorlati szempontból követi végig a kutatás munkafázisait a hipotézisalkotástól a kutatási beszámolók és cikkek megírásáig, illetve kritikai olvasásáig.