La avventure di Pinocchio - Storia di un burattino / Pinocchio kalandjai - Egy bábú története jellemzők

Az élő fabábú klasszikus története olvasható e kötetben, eredeti nyelven is! A mesehős Pinocchio legfőbb titka az, hogy fabábú létére korának hús-vér embere. Küzdelme, a jóságért folytatott örök gyermeki küzdelem 1881-ben a felnőtt világot is elevenen érintette. Az európai ember ekkortájt döbbent rá, hogy a rossz nem kívülről ostromolja, nem megkísérti, hanem a jó elválaszthatatlan ellenpárjaként benne lakozik. Vajon megszabadulhat-e tőle? A felnőtt ember hamarosan meg is alkotja törékeny létének művészi jelképét, az érzékeny ám szomorú és panaszos kisgyermeket, aki alighanem minden más gyermekhős társánál többet sír, jajgat és kesereg.