LÁTJÁTOK, FELEIM... jellemzők

Csonka-Szatmárban, Szamosszegen születtem1950-ben. A gyermek- és ifjúkormeghatározó időszakait Nagyecseden ésDebrecenben töltöttem igaz magyarok,nyakas kálvinisták között. A DebreceniReformátus Kollégium Gimnáziumábanérettségiztem. Előbb Egerben szereztemmagyar-történelem szakos általános iskolai tanári oklevelet,majd egyetemi diplomát a Színház- és FilmművészetiFőiskola színházelmélet szakán. Nyolc évig Püspökladánybantanítottam, 1982 óta vagyok a Kölcsey Ferenc ReformátusTanítóképző Főiskola oktatója. A tanítás mellett hosszúideig vezettem amatőr színjátszó együtteseket – ősbemutatókéntmég gyermekoperát is rendeztem (Csenki Imre –Vargha Balázs: A tücsök és a hangyák). Rendszeresenjelennek meg írásaim, fotóim különböző debreceni lapokban,folyóiratokban. Tagja vagyok a Protestáns ÚjságírókSzövetségének. (A szerző)*** E könyv „atyafia” – mint írói alteregó – a magyarságtudattörténelmi korokból eredeztethető méltóságát adja vissza.Szimbólum is, mely hittel, reménnyel, szeretettel üzen. (