Látni és élni / To See and to Live jellemzők

""Ezek a fotók nem riportok, nem rögzítenek eseményeket, nem is epizódjai kulturális életünknek. Ha műfaját keresem, talán úgy mondhatom, hogy sajátos monográfiák, egy-egy nagy művész életútjának néhány mondatos megfogalmazásai. Látjuk a motívumokat, a gyökereket, a kötöttséget, a miliőt, a megformált gondolatok születésének okát. Ez a képek strukturális lényege: az embernek, a művésznek olyan kapcsolatai, amelyek egyéniséget, szándékot tárnak fel. Úgy írhatok Molnár Edit fotóiról, mint aki nemcsak az albumban bemutatottakat ismeri - amely szükségképpen válogatás az életműből -, hanem egy teljesebb anyagot is. Biztos vagyok benne, hogy az anyag könyvet követel..." (Dávid Katalin)