Lélektől lélekig jellemzők

Tóth Árpád egyike legnépszerűbb költőinknek, aki rövid életének makulátlan költészetével meglepően nagy visszhangot váltott ki kortársaiból és utókorából. A könyv sokoldalúan mutatja be, hogyan értékelték kortársai, valamint utókora a Tóth Árpád-i életművet, s közben feltárul az olvasó előtt a megélt élet regénye is, sok ismert vagy kevésbé ismert dokumentum szerepeltetése révén. S külön érdekessége a könyvnek, hogy kiderül belőle: milyen erőteljes érdeklődéssel fedezte föl újból a maga számára a hetvenes-nyolcvanas években irodalmi életünk Tóth Árpád megejtő líráját, nemes alakját és a Csokonaiéval rokon életsorsát.