LOKSAK vízhatlan tasak 2db okostelefonokhoz jellemzők

LOKSAK vízhatlan tasak, 2db-os csomag, 9,4 x 16,5 cm (okostelefonokhoz)