Lúd és orr jellemzők

„Életem folyásáról csak annyit ereszthetek közre, amennyit minden nagy író biografiáiban találunk, tudniillik, hogy születésem után szoptam, ettem, ittam és aludtam addig, mígnem a magyar két haza csodájára szerzőnek fel­nevekedtem. Azt mindazáltal szükséges megjegyeznem, hogy már bölcsőm óta örömest hallgattam a dajkám kel­lemes mesézéseit a zöld királyról, annak három leányáról, kik közül mindig a legkisebbet óhajtottam; az aranyvá­rakról, melyeket ifjúságom bájos esztendeiben magam is számosat építgettem; s a mindent tehető tátosokról, kiket időjártával pénzes emberekben találtam fel... …Valamint a lúd minden elmenő állatra nyakat nyújtva sziszeg, de tőle egyik sem fél, sem sziszegésére útjából ki nem tér: úgy én is, a meseíró, hiában mesélek, moralizá­lok, csipkedek elő s hátra, senki sem fél tőlem, s nem is javítok meg, tudom, senkit.” Fáy András (1820)