Ludi scaenici linguae latinae protestantum in Hungaria e saeculo XVII-XVIII. / Magyarországi latin nyelvű protestáns iskoladrámák a XVII-XVIII. századból jellemzők

A kötet a XVII-XVIII. században a magyarországi protestáns iskolákban latin nyelven előadott drámaszövegekből és programokból ad közre válogatást. A szövegek jelentős része kéziratos forrásból származik, s itt jelenik meg először nyomtatásban. Az 1615-1707 között keletkezett, nagyobbrészt az evangélikus felekezethez kapcsolódó forrásanyag összesen 13 teljes szöveget és 5 programot tartalmaz. A szerzők között találjuk például Johann Heinrich Alsted, Johann Rehlin, Lackner Kristóf és Ladiver Illés nevét. A darabok témáját részben az antik és a nemzeti történelemből, valamint az Ó- és Újszövetségből merítették, de megjelennek a szövegekben az aktuális politikai események, az evangélikus felekezet üldözése, a törökkérdés és az iskolai élet is. A kiemelkedő irodalom- és művelődéstörténeti jelentőségű forrásanyagot a téma legkiválóbb szakemberei rendezték sajtó alá.