MADARAKBÓL LETTÜNK jellemzők

Ribó Pongrácz Éva, a könyv szerzője 30 éven át pedagógusként foglalkozott a roma gyermekekkel. A hetvenes és a nyolcvanas évek között a civilizációtól elzártan élő Kossuth-aknai, majd a nyolcvanas évektől napjainkig a lakótelepi roma és magyar gyermekekkel együtt foglalkozott. A könyvben bepillantást nyerünk az archaikus ősképlátók, majd az aranykor-alkotó gyerekek látomásaiba. Ez az alkotássor szétrobbantja a szokványos festészet kereteit. A kollektív teremtőerő rituális örömünneppé emelkedik. A könyv egy harminc éven át művelt képfolyam részeseivé teszi az olvasót és a nézőt, a laikust és a szakembert egyaránt élményben részesítve.