Magyar családjog jellemzők

A kiadvány célja, hogy a teljesség igényével dolgozza fel a családjog teljes anyagát, röviden taglalva a családjog elméleti alapvetését, bemutatva a családjog hatályos rendelkezéseit, a bírói és gyámügyi joggyakorlat alapvető útmutatásait.
Az Olvasó tájékoztatást kap a családokat érintő nemzetközi szabályokról, például a külföldiekkel kötött házasságról, vagy a jogellenesen külföldre vitt gyermek visszahozataláról szóló szabályokról. A házasság és annak felbontása, az apaság és az örökbefogadás legfontosabb kérdései mellett részletesen foglalkozik a szülők, ezen belül a külön élő szülők jogaival, a gyermekelhelyezés, a gyermekkel való kapcsolattartás, az ún. láthatás kérdéseivel.
Elemzi a rokontartást, illetve a gyermektartást, a Gyermekvédelmi törvény feldolgozásával pedig bemutatja a gyermekek érdekében megtehető társadalmi és hatósági intézkedéseket.
A könyv elsősorban az egyetemek és főiskolák családjogi oktatását kívánja szolgálni, de a területen dolgozó jogászok és gyámügyi szakemberek számára is hasznos segítséget nyújt.
A kötet második kiadása tartalmazza az első kiadás megjelenése óta bekövetkezett jogszabály-módosításokat, valamint azok magyarázatát.