Magyar Építészet Referencia Könyve jellemzők

"Közel egy évtizedet kellett várni, hogy szellemi műhelyeink a piacgazdaság információs rendszerébe illeszkedve, egyúttal bizonyos etikai szabályokat betartva, a "fair play" követelményeinek megfelelően azonos feltételekkel együtt szerepeljenek. Azzal a céllal teszik ezt, hogy hazai irodáink egy nem a stílusjegyek által behatárolt, hanem szabad választással összeálló széles csoportjának tevékenységét a nagyközönség számára felmutassák. E hosszú idő után megszülető és elsőként megjelenő önálló referenciakötethez elsősorban annak kiadására vállalkozó alkalmas szervezet, érzékeny kiadóintézmény kellett. Elvégzi a szervezőmunkát, összegyűjti az anyagokat és az anyagi fedezetet, megtervezi a közlés feltételeit. A szigorú egymás mellé sorolásból kiindulva - alfabetikus rendben, azonos felületet biztosítva kis és nagyobb irodának, fiataloknak vagy régen befutott vezető tervezőknek - úgy építi fel az összképet, hogy senkit nem emel ki, de nem is sért, azonos sémában rövid szöveget és lényegi tájékoztatást nyújt. A képtükörben jól tagolt és tördelt képanyag közlésére úgy ad módot, hogy a tükör, mint egy kiállítás kötött képtáblái a referenciaszándékot tükrözzék, ezzel is bizonyítva, hogy az érintettek lényegében tudnak egymásról, és a közös fellépést a szakmai esélyegyenlőség feltételeit elfogadva önként vállalják." (dr. Vámossy Ferenc)