Magyar-francia kisszótár - Petit dictionnaire hongrois-francais jellemzők

- 25 000 címszó
- mai nyelvállapotot tükröző szókészlet és példaanyag
- mondatalkotást segítő információk
- stiláris és szakrendi minősítések
- áttekinthető, világos szócikkszerkezet
- szótárhasználatot könnyítő tipográfia
- függelékben nyelvtani táblázatok