MAGYAR MÁSSALHANGZÓSZABÁLYOK jellemzők

Tartalomjegyzék:Előszó1. BEVEZETÉS1.1. A lexikális fonológiáról1.2. Az autoszegmentális fonológiáról1.3. Szabályalkalmazási és ábrázolási korlátozások1.3.1. Extrinszikus és intrinszikus rendezés1.3.2. Ábrázolási megszorítások1.4. Az átírásról2. A MAGYAR MÁSSALHANGZÓK ARTIKULÁCIÓJA3. A MAGYAR MÁSSALHANGZÓK ÁBRÁZOLÁSA3.1. Megkülönböztető jegyes osztályozás3.2. Az ábrázolás geometriája4. SZABÁLYOK4.1. Szibilánszabályok4.1.1. Az affrikáták autoszegmentális ábrázolása4.1.2. Az affrikáták ikeresedése4.1.3. Szibilánshasonulás4.1.4. Affrikáció4.2. Palatalizáció4.2.1. Teljes palatalizáció4.2.2. Részleges palatalizáció és t-törlés4.3. Lexikális szabályok4.3.1. ezzel~ evvel, ezzé4.3.2. h-törlés4.3.3. A /v/ lexikális zöngétlenedése4.4. Posztlexikális szabályok4.4.1. Zöngésségi hasonulás4.4.2. A /h/ és a /j/ erősödése4.4.3. Az orrhangúak4.4.3.1. Helyszabályok4.4.3.2. Orrhangú zárvesztés4.4.3.3. Az /n/ tünékeny hasonulása5. A HELYESÍRÁS HATÁSA A LEXIKÁLIS SZABÁLYOKRA6. IDÉZETT ALAKOK7. BEFEJEZÉSFügg