Magyar nyelv és irodalom tankönyv - 9. osztály jellemzők

A szakiskolai kerettantervhez készült magyar nyelv és irodalom tankönyv szakít a korábbi tankönyvek hagyományaival. Nem csak annyiban, hogy benne az anyanyelvi fejlesztést és az irodalmi nevelést, valamint a mozgókép- és médiaismeretet szolgáló tudnivalók, készségfejlesztő gyakorlatok a korábbiaknál szorosabban kapcsolódnak össze. Az irodalmi tananyag felépítése radikálisan szakít a kronologikus rendszer hagyományával: a 9. osztályos tanulóknak nem irodalomtörténetet igyekszik tanítani, hanem az életkornak megfelelő olvasmányok segítségével kíván kedvet csinálni az önálló olvasáshoz, gyarapítani a tanulók önismeretét, hidat építeni a fiatalok mindennapi élményei, tapasztalatai, "kulturális fogyasztása" és a művészet között.