Magyar nyelv és kommunikáció Tanári kézikönyv 11-12. évfolyam számára jellemzők

A kézikönyv gyakorlati és elméleti útmutatót ad a magyar szakos tanárok pedagógiai munkájához. Megfogalmazza az egyes témakörökkel kapcsolatos tantárgy-pedagógiai célokat és követelményeket, valamint tanmenetjavaslatokat kínál.