Magyar nyelv középiskolásoknak 9. jellemzők

"Tankönyvünk a kerettanterv felépítését követi, de a tanítás során a fejezetek más sorrendben is feldolgozhatók. A grammatika, a szövegtan és a helyesírás kerülhet előbbre is, a tömegkommunikáció tanítható később is. A könyv- és könyvtárhasználat tetszőleges időpontban vehető sorra. A fejezetek elején áttekintő vázlatot közlünk az egyes fejezetek tartalmáról. E vázlatok kiindulópontot jelenthetnek azok számára, akik csak alacsony óraszámban foglalkozhatnak a magyar nyelv tanításával, és összefoglalásként használhatják azok, akiknek elmélyültebb tanulmányokra van lehetőségük." (A szerző)