Magyar polgári eljárásjog jellemzők

A Magyar polgári eljárásjog egy kötetbe sűríti össze mindazokat az ismereteket, amelyeket egy joghallgatónak a polgári perről és a nemperes eljárásokról tudnia kell. A tankönyv a polgári eljárásjog alapfogalmainak, fejlődéstörténetének és alapvető elveinek bemutatásával kezdődik. A bírósági szervezet áttekintését a polgári eljárásjog általános rendelkezéseinek, majd a polgári per szerkezetének, az első- és másodfokú eljárásnak a perorvoslatoknak és a különleges pereknek a leírása követi. Részletesen foglalkozik a legfontosabb nemperes eljárásokkal, így hagyatéki, a cég-, csőd és felszámolási eljárással, valamint a bírósági végrehajtással is. Zárófejezetei a polgári eljárás alternatíváit, a közvetítést és a választottbíráskodást mutatják be.