Magyar-román kulturális kapcsolatok a 19. század második felében - Értelmiségtörténeti keret jellemzők

A kötet az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó évtizedeinek román-magyar kulturális kapcsolatait értelmiségtörténeti keretbe helyezi. A multikulturalitás és multietnicitás bonyolult kérdésköre elválaszthatatlan a 19. század vége Magyarországának kapcsolattörténeti vizsgálatától. A többnyelvű, többkultúrájú és ezért mára kevésbé egyértelműnek tűnő egyéni és közösségi identitások történelmi (társadalmi, felekezeti, szakmai) életvilágába vezet el a kötet. Ugyanakkor az értelmiségtörténeti kapcsolathálók részleges felgöngyölítését nyújtja, amely a kolozsvári Ferenc József M. K. Tudományegyetem román származású diáksága tanulmányainak és egyetem utáni életpályájának alakulását követi, és amely az egykorú kulturális életet sajátosan meghatározó egyetemi tanárok nyelv- és kultúrafogalmát, identifikációs gesztusait, karriertörténetét vázolja.