MAGYAR SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK - 11. KIADÁS - jellemzők

O. Nagy Gábor mintegy húszezer magyar szólást és közmondást felölelő gyűjteménye az eddigilegteljesebb ilyen jellegű munka. Tarka változatosságban tárja az olvasó elé anyanyelvünklegszínesebb, legjellemzőbb ékességeit. E gyűjtemény az élő stílus elemeinek szinte kimeríthetetlenkincsesbányája, de egyben a múltat idéző és inkább csak történeti értékük miatt becses adatoknakgazdag tárháza is. Százával, sőt ezrével akadnak benne rendkívül találó megfigyelésekből és költőierejű, gazdag képzeletből született nyelvi képek, merész és szemléletes hasonlatok, az embereket ésa világ dolgait lényegükben megragadó jellemzések, szellemes ötletek, bölcs tanácsok, intelmek ésévszázados vagy olykor évezredes múltjuk ellenére is igaz életelvek. Ezeken kívül azonbantalálhatunk benne a mai ember számára már homályos célzásokat, naiv, olykor gyerekes nyelvitréfákat, túlságosan is szókimondó gúnyolódásokat, egy ideig divatos, majd elfelejtettbemondásszerű fordulatokat és a társadalmi fejlődés során túlhalad