Magyar tudománytár 2. jellemzők

E nagyszabású könyvsorozat egyes köteteiben a magyar tudományos élet jeles személyiségei adnak áttekintést hazánk ezredfordulós arculatáról. A sorozat második kötete azokat a térbeli környezeteket, kereteket ismerteti, amelyek között a magyar társadalom él, gazdálkodik, működik. A cím háromféle keretre utal. Az első, a táj, a társadalom természeti, földrajzi környezetét jelenti, az átalakított, használt környezetet. A második térbeli keret a település, épített környezetével, intézményeivel, helyi társadalmával. Végül a harmadik keret: a régió, azaz a gazdaság és igazgatás - napjainkban különösen fontos - jövőbe mutató szervezete.