Magyar városhálózat a 20. század elején jellemzők

A szerzők a századelőn már rendelkezésre álló statisztikai adatbázis felhasználásával rekonstruálták a korabeli országhatárok keretei között a 20. század eleji magyarországi városhálózat legjellemzőbb aspektusait: a városok hierarchiáját, a városoknak a "vidék" ellátásában játszott szerepét. Az egy évszázaddal korábbi állapotok elemzése rávilágított, hogy a mai településhálózati "problémák" legtöbbje már a századelőn felismerhető: pl. Budapest szerepkörének súlya, vagy a regionális központok a kor megítélése szerint sem igazi nagyvárosok.