MAGYAROK CSILLAGA jellemzők

A Magyarok csillaga az államalapítás forrongó időszakába engedbepillantást, s látnoki erővel jeleníti meg a sorsdöntő és sorsformálókorszakot, amikor hajszálon függött a magyarság léte és jövője.Géza fejedelem és fia, István elszántsága és a kereszténység mellettielkötelezettsége megrázó és megdöbbentő élethűséggel tárul fel azolvasó előtt.A Kiadó e regénnyel indítja útjára a Makkai-életművet, melynekkövetkező darabja a Táltoskirály című történelmi munka.Makkai Sándor (1890–1951) a modern történeti regénynagymestere, gróf Bánffy Miklós írótársa, az erdélyi helikonistákegyik legismertebb alkotója. Szépirodalmi műveit javarészt azErdélyi Szépmíves Czéh jelentette meg 1925 és 1943 között.