MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS TÉRKÉPÉNEK ELKÉSZITÉSE A 19. SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDÉBEN jellemzők

Lipszky János huszártiszt a 19. század elején amp;amp;amp;#8212; szerves folytatásaként az előző évszázad hasonló törekvéseinek is amp;amp;amp;#8212; elkészítette és kiadta Magyarország és társországai általános térképét (Mappa generalis regni Hungariae), valamint az azon előforduló valamennyi település- és egyéb földrajzi név mutatókönyvét (Repertorium). A monográfia több éves magyar, osztrák, illetve szlovák levéltári és könyvészeti kutatások alapján mutatja be Lipszky pályafutását, származását, családját, ismerteti a korábbi térképkiadási kísérleteket, valamint nyomon követi a Mappa generalis elkészítésének és megjelentetésének egyes szakaszait.A kötet teljes szövegükben közli a térkép kiadásához kapcsolódó legjelentősebb dokumentumokat, és a Lipszky-térképek és az azok nyomán készült térképek katalógusát nyújtja.A kutatások legfontosabb eredményeit foglalja össze a könyv lezárásaként készült angol, német és szlovák nyelvű rezümé.