Magyarország csodái jellemzők

A szerző ebben az esszészerű, lírai képeskönyvben felsorolt, s még számtalan más, a régi Magyarországról ránk hagyományozódott csodálatos kincs - iparművészeti vagy építészeti remek, természeti tünemény - eredetét, történetét firtatja. A könyv világosan, olvasmányosan szól a történelemről, olykor drámai feszültséget keltve, máskor költőien, de mindig érdekfeszítően. Legnagyobb erénye mégsem ez, hanem inkább abban rejlik, hogy ezeknek a kincses csodáknak ürügyén szinte feltámasztja, lakóival együtt idézi elibénk a régmúlt világát.