Magyarország modern turizmusföldrajza jellemzők

A könyv a hazai turizmusföldrajzról nyújt korszerű, a nemzetközi eredményeket is magába foglaló ismereteket. A tradicionális, pusztán a tájak turisztikai vonzerőinek leíró megközelítését mellőzve, a turizmus földrajzi problémáinak elméletileg megalapozott, de gyakorlatorientált elemzésére koncentrál. A diszciplína szociálgeográfiai, területfejlesztési és humánökológiai aspektusait ötvözve tárgyalja a turizmus földrajzi alapjait, összefüggéseit, a magyarországi vendégforgalom térbeli kapcsolódásait. A mű kiválóan alkalmas arra, hogy a bolognai típusú geográfus és turizmus-vendéglátás szakos képzés tankönyveként szolgáljon.