MARKETING -1013- jellemzők

A könyv célközönsége, célcsoportja kettős: Egyrészt mindenki, aki a felsőoktatás jelenlegi rendszerében, illetve a 2006-tól kialakuló bachelor és master képzésben marketinget kíván tanulni. Joggal feltételezhető, hogy ők már rendelkeznek alapvető közgazdasági és vállalatgazdasági ismeretekkel és emiatt a marketingismeretek megfelelő helyre kerülnek gondolataikban és tanulmányaikban. Másrészt fő célcsoportunknak tekintjük a gyakorló szakembereket, akik téma iránti elkötelezettségük, gyakorlatuk és korábbi iskolai tanulmányaik alapján vevői lehetnek a könyvben megfogalmazott gondolatoknak. A szakkönyv jelleg miatt számukra könyvünk kézikönyvként is használható, amire számos példát ismerünk.