MATEMATIKA 2. - 2. KÖTET (TANKÖNYV ÉS GYAKORLÓ EGYBEN) jellemzők

Az 1-2. osztályosoknak készült Eszköztár tartalmazza mindazon tanulói eszközöket (színes korongok, számkártyák, játék pénz, a színes rudakat helyettesítő kartoncsíkok), amelyek feltétlenül szükségesek a matematika elsajátításához.