Matematika jellemzők

A szemléltető színes ábraoldalakkal párhuzamos szövegoldalak egymást kiegészítve feltárják a matematikai logika, a halmazelmélet, a relációk és struktúrák, a számrendszer, az algebra, a számelmélet, a geometria, az analitikus geometria, a topológia, a gráfelmélet, a valós analízis, a differenciál- és integrálszámítás, a funckionálanalízis, a differenciálegyenletek, a differenciálgeometria, a függvénytan, a kombinatorika, a valószínűségszámítás és statisztika, valamint a lineáris programozás fogalmait, összefüggéseit és eredményeit. A tárgyalt anyag az olvasótól nemcsak utánagondolást, hanem utánaszámolást vagy utánarajzolást is megkövetel; utóbbihoz szolgálnak segítségül a színskálák.