Az ítéló Isten - a keresztény hit egyik nélkülözhetetlen eleméről jellemzők

Megszoktuk, hogy léteznek olyan dolgok, amelyekről nem beszélünk. Nem emelünk szót mellettük, nem vitatjuk, egyszerűen csak hallgatásba burkoljuk őket. (…) Isten – utolsó ítéletnek is nevezett – végítélete azon témák közé tartozik, amelyekről ma minden polémia nélkül hallgatunk. A korábbi évszázadoktól eltérően a ma vallásos emberét nemigen befolyásolja egy végső ítélet kilátása. Ezt lehet annak jeleként értelmezni, hogy korunkban eltolódott a vallás szerepe, s az emberek már nem a túlvilágról való gondoskodás nézőpontjából értelmezik a vallást, hanem sokkal inkább a sikeres és értelmes életalakítás kérdéseinek keretében. Ezzel a 2004-ben Svájcban megjelent könyvével a szerző arra hívja föl olvasói figyelmét, hogy keresztyén hitünk tartalmát tekintve mennyire sekélyessé és szegényessé válik, ha elzárkózunk a végítélet gondolatától, viszont ha becsülettel végiggondoljuk annak minden elemét, az valóban hasznos lehet életünk további alakítására nézve.